Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a Sweet Candy weboldallal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására valamint a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, ill. az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a Sweet Candy oldalán. A Sweet Candy portál üzemeltetője fenntartja a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. A szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállalunk. Adatkezelési alapelvek:

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Hacker támadásból eredő adatvesztésért, harmadik félhez került adatokért a Sweet Candy oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal

Vonatkozó jogszabályok:

1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

2. A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve

3. A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény

4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és a jelenlegi, aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmiféle félrevezető információt. A Sweet Candy nem tartozik semmilyen felelősséggel minden olyan károkozásért, amely a megadott adatok valótlansága miatt keletkezik.

A Sweet Candy és a Felhasználó között létrejött adatkezelési megállapodás megszűnik a következő esetekben:

  1. ha a Felhasználó regisztrációjának törlését kéri;
  2. ha a Sweet Candy okkal feltételezi – vagy a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokból kitűnik – hogy azok valótlanságot tartalmaznak;
  3. a Felhasználó halálával;
  4. a Sweet Candy által nyújtott szolgáltatás megszűnésével.

A Sweet Candy weboldalon az adatkezelést az üzemeltető végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

A Sweet Candy látogatói az oldal szolgáltatásait önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit és kéréseit fogadja, azokat a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja. A Sweet Candy portálon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett Sweet Candy weboldalra vonatkozik.

A hirdetés néha fáj, de csak így tudjuk fenntartani az oldalt..köszönjük ha megérted :)